Knowledge Support Downloads Sales Home
 
 

Knowledge >

 

Knowledge[1765] Error: 'De lokale apparaatnaam wordt al gebruikt'.

Release date: 18 february 2005

Bij het opslaan van een bestand over een netwerk, bijvoorbeeld op de server, vanuit bijvoorbeeld Word of Excel onstaat de volgende foutmelding:

Melding: Er is een fout opgetreden bij het opnieuw verbinden van (driveletter): met \\computernaam\data. MS windows netwerk: de lokale apparaatnaam wordt al gebruikt. Deze verbinding is niet hersteld.

Oorzaak:
De verbinding is al gemaakt. De melding verschijnt meestal wanneer de netwerkverbinding handmatig is aangemaakt, bijvoorbeeld in de verkenner.

Oplossing:
Maak een logon script (logon.bat) met daarin de volgende tekst;

net use (driveletter): \\computernaam\data /persistent:no

Vooral de parameter '/persistent:no' is belangrijk. Plaats het bestand (logon.bat) op een lokaal schijfstation. CreŽer een snelkoppeling naar het bestand. Plaats deze snelkoppeling in de programma-groep 'Opstarten', te vinden via 'Start -> Programma's -> Opstarten'. Voor gebruikers die zijn ondergebracht in een Active Directory kan men het script natuurlijk beter via group policies implementeren.

Verbreek eventueel bestaande netwerkverbingingen vanuit de verkenner. (Klik rechtermuisknop op drive en kies 'Netwerkverbinding Verbreken'.) Meld je dan opnieuw aan bij Windows.
English Translation | Release date: 18 february 2005

Error: An error occurred while reconnecting (drive letter) to \\computer name\\share name Microsoft Windows Network: The local device name is already in use. This connection has not been restored.

This error usually occurs when trying to save documents to a server share, e.g. Word or Excel documents.

Cause: As mentioned: The connection is already made, already in use.

Solutions: Instead of mapping a networkdrive manual, e.g. by using the Windows Explorer, it's proffered to map your drive(s) using a logon-script. Create the script with your favorite text editor containing the following;

net use (driveletter): \\computernaam\data /persistent:no

Save it as 'logon.bat' for example. Parameter 'persistent:no' is the most important one. Store your fresh script on a local drive and create a shortcut to it. Place this shortcut into the 'Startup' group. (Start -> Programs -> Startup). Every time the user logs on the script wil be executed. For Active Directory users it is recommended the implement the script by using a group policy.Copyright (c) Demiam Solutions, 2000Ė2004. All rights reserved.